Wat is Urine incontinentie?

Urine-incontinentie is het ongewilde verlies van urine. Naar schatting heeft ongeveer 5% van de volwassen bevolking hier last van, waarbij de ernst verschilt. Dat kan variëren tot het verlies van een enkel druppeltje tot een straal of zelfs een hele plas. Urine-incontinentie komt op alle leeftijden voor, hoewel meer bij ouderen dan bij jongeren en meer bij vrouwen dan bij mannen. Mensen ervaren veel last hiervan in het dagelijkse leven en stoppen om die reden vaak zelfs met sport of andere activiteiten. Door schaamte spreekt men niet over dit ongemak, terwijl het meestal na een juiste diagnose goed te behandelen is.

Wat zijn de kenmerken en oorzaken?
Er zijn verschillende vormen van urine-incontinentie. De meest voorkomende vormen zijn: Inspanningsincontinentie (stress-incontinentie), aandrangincontinentie (urge-incontinentie) of een mengvorm hiervan.
Bij inspanningsincontinentie treedt ongewenst urineverlies op bij krachtsinspanningen zoals hoesten, niezen, lachen, plotselinge bewegingen. De oorzaak hiervan ligt vaak in het verslappen van de bekkenbodemspieren. Belangrijke factoren hiervoor kunnen zijn: zwangerschap, bevalling en de overgang.

Bij aandrangincontinentie kan men bij aandrang tot plassen de urine moeilijk of niet ophouden. Men voelt met grote regelmaat aandrang en de angst om urine te verliezen zorgt er juist voor dat de aandrang blijft. De oorzaak kan zowel psychisch als lichamelijk zijn. Voorbeelden van lichamelijke oorzaken zijn suikerziekte, ouderdom, een zenuwaandoening en een blaasontsteking.

Oefentherapie-Mensendieck bij urine-incontinentie
Wanneer het ongewenste urine verlies veroorzaakt wordt door verslapping van de bekkenbodemspieren kunnen deze getraind worden.

Binnen de oefentherapie-Mensendieck wordt aandacht besteed aan:

  • Uitleg over de werking van de spieren die de onderkant van het bekken afsluiten (de bekkenbodemspieren).
  • Het verbeteren van de coördinatie en kracht van de bekkenbodemspieren.
  • Adviezen ten aanzien van houding en ademhaling.
  • Het integreren van het gebruik van de bekkenbodemspieren in bewegingen van het dagelijkse leven zoals b.v. tillen.

In veel gevallen worden in korte tijd goede resultaten bereikt, waarbij het urineverlies wordt teruggedrongen of zelfs helemaal wordt tegengegaan. Uiteraard is het van belang om ook blijvend resultaat te behalen. Daarom is het aan te raden om oefeningen te blijven doen en zo de bekkenbodemspieren op kracht te houden en te blijven beheersen.