Wat is Scoliose?

Een scoliose is een zijdelingse verkromming van de wervelkolom. Bij een enkele bocht spreek je van een C-scoliose, bij een dubbele bocht van een S-scoliose. Als er een scoliose ontdekt wordt is dit meestal bij kinderen in de groei.

Wat zijn de kenmerken en oorzaken?
Er zijn twee typen scoliose:

De functionele scoliose; deze scoliose is wel te corrigeren. De oorzaak kan bijvoorbeeld een beenlengteverschil of een asymmetrische voorkeurshouding zijn.

De structurele scoliose; deze scoliose is niet (volledig) te corrigeren. Hierbij kan de oorzaak liggen in stoornissen in de ontwikkeling van de spieren, het bindweefsel, de zenuwen of het bot. Maar het komt ook vaak voor dat de oorzaak van de scoliose onbekend is (idiopatische scoliose).

Ook een erfelijke factor kan een rol spelen bij het ontstaan van een structurele scoliose.

Bij een scoliose is er dus sprake van een bocht in de rug. Deze bocht gaat samen met een rotatie ofwel draaiing van de wervelkolom om zijn eigen as. Als deze rotatie ter hoogte van de ribbenkast aanwezig is, zijn de ribben ook wat meegedraaid (de ribben zijn immers met de wervels verbonden), dit noem je een gibbus. Deze wordt vooral zichtbaar als iemand zich voorover buigt: de ene kant van de ribbenkast is dan hoger dan de andere kant.

Een slechte houding, een te hoog staande schouder of een afhangende schouder, of een schouderblad dat uitsteekt kan er de oorzaak van zijn dat de scoliose wordt ontdekt. Een scoliose hoeft geen pijn te veroorzaken. Een ernstige scoliose kan wel met pijn en/of ademhalingsmoeilijkheden gepaard gaan.

Oefentherapie-Mensendieck bij een scoliose
Zowel bij kinderen als bij (jonge) volwassenen zijn bij de behandeling van een scoliose de oefeningen gericht op het vergroten of onderhouden van de beweeglijkheid van de rug en de spierkracht. Ook wordt er gewerkt aan de coördinatie en het lichaamsgevoel om de scoliose te kunnen corrigeren. De spiegel speelt hierbij een grote rol. Indien van belang wordt er aan een gunstige ademhaling gewerkt.
Bij een ernstige scoliose is soms een korset noodzakelijk om de stand van de rug tijdens de groei te optimaliseren.

Bij kinderen wordt gewerkt met oefeningen waarin vaak een spelelement zit. Uiteraard wordt er met de opbouw van de oefeningen rekening gehouden met de geestelijke ontwikkeling van het kind en de corrigeerbaarheid van de scoliose. Het is belangrijk dat er ook thuis wordt geoefend.

Het is erg belangrijk om de geleerde vaardigheden toe te passen en vol te houden om blijvend resultaat te verkrijgen. Laat het onderdeel worden van de dagelijkse bezigheden!