Waarborging kwaliteit

Wij vinden het van belang om alle patiënten in onze praktijk de best mogelijke behandeling te bieden. Om de kwaliteit te waarborgen volgen wij jaarlijks bijscholing en voeren regelmatig intercollegiaal overleg, zodat we op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen.

Registratie kwaliteitsregister

De therapeuten in deze praktijk zijn geregistreerd in het kwaliteitsregister van de Stichting Kwaliteitsregister Paramedici.

Lid beroepsvereniging

Wij zijn lid van de beroepsvereniging voor oefentherapeuten VvOCM.

Klachtenregeling

Heeft u een klacht over uw oefentherapeut Cesar / Mensendieck? U kunt er iets mee doen. Klik hier voor de Klachtenprocedure.

Patiëntervaringsonderzoek Qualizorg

Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen met onze oefentherapiepraktijk en onze oefentherapeuten. Daarom neemt onze praktijk deel aan een onderzoek dat uw ervaringen bevraagd. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk bureau genaamd Qualizorg BV. Deelname aan dit onderzoek is vrijwillig en volledig anoniem. Wij stellen uw deelname in het belang van verbeteren van onze zorgverlening natuurlijk erg op prijs! Graag vragen wij u om deel te nemen aan dit onderzoek.

Hoe kunt u deelnemen aan het onderzoek?

Wij zullen u voor het einde van uw behandeltraject vragen of u aan dit onderzoek wilt meewerken. Indien u toestemming geeft, ontvangt u na uw behandeling een e-mail van Qualizorg (uit naam van onze praktijk) met een link naar het online onderzoek. Het invullen van de online vragenlijst neemt ongeveer 5 minuten van uw tijd in beslag. De vragen gaan onder andere over onze accommodatie, informatievoorziening en de behandeling door uw oefentherapeut. Met het invullen van de vragenlijst, helpt u ons om de dienstverlening binnen onze praktijk te verbeteren!